CPAP / APAP / BiPAP?
G2S C20.png

CPAP

This machine maintains a constant positive airway pressure.

Prevents your soft palate from lowering and restricting the airway, allowing the adequate intake of oxygen throughout the night.

Treating obstructive sleep apnea as well as snoring.

G3 A20 2.png

APAP

An automatic CPAP machine automatically regulates the positive airway pressure ensuring more effective treatment than regular CPAP.

BMC RESmart BiPAP System Y-30T.png

BiPAP/BiLevel

The BiPAP or Bilevel Positive Airway Pressure machine provides two different pressures during inhalation and exhalation. If a person has serious sleep apnea which requires higher inhale pressure it can be difficult to exhale against the high air pressure.

This machine is the best solution for both Central and Obstructive Sleep Apnea.

Afrikaanse weergawe:
RESmart GII E-20C.png

CPAP

Die masjien verskaf n konstante positiewe lugdruk.

Dit verhoed dat die sagte verhemelte afsak en die lugweg belemmer, dit sorg dat voldoende suurstof gedurende die nag ingeasem kan word. Obstruktiewe slaapapnee en snork word behandel.

G2S.png

APAP

Die outomatiese CPAP masjien reguleer die positiewe lugdruk automaties en verseker 'n meer effektiewe behandeling as gewone CPAP.

BMC RESmart BiPAP System Y-30T.png

BiPAP

Die BiPAP Positiewe Lugwegdruk masjien verskaf twee verskillende lugdrukke tydens in- en uitaseming.

Vir iemand wat aan ernstige slaapapnee ly en 'n hoër inasemhalingsdruk benodig, kan uitasem moeilik wees as gevolg van die hoë druk.

Hierdie masjien is dus die

beste keuse vir Sentrale en Obstrukitiewe Slaapapnee.